Maksymilian Kapalski  
 

 

 
 
 
copyright by
 
Maksymilian Kapalski
Szko³y:
Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kantora w D±browie Górniczej (1989),
Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Sztuki , (dyplom w pracowni rze¼by prof. Jana Hermy 1995)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydzia³ Historii i Antropologii Kultury (2004)
Udzia³ w wystawach:
1993 Galeria Sztuki Extravagance w Sosnowcu, Wystawa witraæu i szk³a artystycznego
1994 Galeria Uniwersytecka U¦ w Cieszynie, Rze¼ba Absolwentów
1995 BWA Bielsko Bia³a, Dyplom /wystawa rze¼by/
2008 Galeria Domu Narodowego w Cieszynie, Mozaika
2008 Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego, ESSE - wystawa rze¼by
2009 Marquardt Gallery £ód¼, AKT - wystawa pokonkursowa
2009 ZPAP £ód¼ /wystawa rze¼by/
2009 Galeria Domu Narodowego w Cieszynie, Wystawa prac z pracowni ceramiki
2009 Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego, LAPIDARIUM - wystawa rze¼by
2011/12 MOK w Zabrzu, S£OWA WCIELENIE - wystawa rysunku i rze¼by
2012 Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA - wystawa rze¼by
2015 Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego, ARCHEO-LOGOS - wystawa rze¼by

Konkursy i Nagrody:
Laureat miźdzynarodowego konkursu AKT 2008 i 2009 w kategorii rze¼ba / instalacja.
Marquardt Gallery £ód¼.

Prace w zbiorach:
Kolekcje prywatne w Czechach, W³oszech, Niemczech i USA.

Bibliografia:
Instytut Sztuki, historia, pedagodzy,studenci. Cieszyn 1998
Na skrzyæowaniu dziejów i kultur. Cieszyn 2006

 
 

Informacje o COOKIES | Wykonanie: w³asna strona